Điều khoản sử dụng

Xin chào và hoan nghênh bạn đến với trang web casino-vietnam.top. Trang web này cung cấp các dịch vụ và sản phẩm theo các điều khoản sau đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và quy định được đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến chữ, hình ảnh, biểu đồ, video và âm thanh, đều thuộc sở hữu trí tuệ của casino-vietnam.top hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái bản, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ casino-vietnam.top hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Mọi thông tin, phản hồi hoặc yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trên trang web này, xin vui lòng liên hệ đường dẫn: [email protected]

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Trang web casino-vietnam.top chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân hoặc không thương mại. Bạn không được phép sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại đến trang web hoặc các người dùng khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc truyền tải mã độc, spam, hoặc tấn công mạng.

Bạn có trách nhiệm tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trên trang web casino-vietnam.top. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trái phép của bạn hoặc các hậu quả pháp lý phát sinh từ việc vi phạm các quy định và điều khoản này.

3. Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định và quy chuẩn bảo mật.

  • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến trang web casino-vietnam.top.
  • Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu bởi luật pháp hoặc tổ chức chính phủ có thẩm quyền.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi tại [link chính sách bảo mật].