Chính sách bảo mật

Tại casino-vietnam.top, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, hoặc làm giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng cookie, ghi lại địa chỉ IP và dữ liệu trình duyệt. Mục đích của việc thu thập thông tin này là cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và cải thiện trải nghiệm trực tuyến.

  • Cookie là một tệp văn bản nhỏ chứa thông tin định danh được lưu trữ trên máy tính của bạn để nhận diện trình duyệt và cài đặt tuỳ chọn cá nhân.
  • Ghi lại địa chỉ IP là quá trình ghi lại địa chỉ IP của người sử dụng truy cập vào trang web để phân tích dữ liệu và xác định vị trí địa lý của người dùng.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, và liên hệ khi cần thiết. Thông tin cá nhân chỉ được chia sẻ với nhân viên cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

  • Tất cả thông tin thanh toán được gửi qua kết nối mã hóa SSL để đảm bảo an toàn.
  • Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà chúng tôi không có sự đồng ý của bạn.